Joensuu

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja 
Joensuu

27.11.2019–26.2.2020 

Haluatko löytää yritykseesi sitoutunutta osaamista ja turvallisen tavan rekrytoida?

Brande Oy ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-palvelut järjestävät yhteistyössä Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutuksen kolmatta kertaa Joensuussa.

Suosittu koulutus on toteutettu jo 35 kertaa ympäri Suomea ja ollut luomassa satoja työpaikkoja. 

Hae mukaan koulutukseen 10.10. mennessä.

 

"Löysimme Kaupallisen tuottajan kautta tarvitsemamme huipputekijän, joka toi uutta näkökulmaa ja uusia toimintamalleja yritysmyyntiimme. Tulokset puhuvat puolestaan."

- Juho Rissanen, Vararengasravintolat

"Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Kaupalliseen tuottajaan. Sen avulla saimme palkattua oikeanlaiset ihmiset juuri niihin tehtäviin, joihin haimmekin. Koulutuksen kautta he saivat paljon oppia asioista, joista on sekä heille, että koko yritykselle runsaasti hyötyä tulevissa työtehtävissä ja kasvun haasteissa. Lähdimme rekrytoimaan yhtä, mutta koska hyviä hakijoita oli niin paljon, päätimme ottaa riskin ja valita kaksi."

- Sami Suni, Valu Mobile

"Kaupallinen tuottaja tarjosi helpon ja riskittömän mahdollisuuden ensimmäisen työntekijän rekrytointiin. Meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta palkata omin voimin täysipäiväistä työntekijää, mutta RekryKoulutuksen kustannusrakenne oli kasvuyritykselle sopiva.”

- Auli Kälvi, Hippo Terapiaklinikka

Kaupallinen tuottaja

Kaupallinen tuottaja voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, myynnin, palvelumuotoilun tai asiakaskartoituksen tehtävissä. Koulutuksemme kautta osaajat työllistyvät assistentista aina päällikkötasoon asti.

Koulutus on saanut erinomaista palautetta niin työnantajilta kuin työnhakijoilta. Mukana on ollut erikokoisia yrityksiä useilta toimialoilta, matkailusta peliteollisuuteen, mutta jokaista yritystä on yhdistänyt tarve kaupallisuuden kehittämiseen.

Tavoitteena on tuoda yritykseen uutta, laaja-alaista kaupallista osaamista sekä tarjota turvallinen tapa rekrytoida. Kolmen kuukauden koulutuksen aikana kaupallinen tuottaja rakentaa itselleen aktiivisella työpanoksella pysyvän työpaikan. Uusi osaaja pääsee aidosti näyttämään taitojaan sekä päivittämään ja vahvistamaan yritykseen lisäarvoa tuovaa osaamistaan. 

Voitte lähteä koulutukseen mukaan myös ennalta tutun osaajan kanssa.
 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen päättyessä uusi työntekijänne on kaupallinen tuottaja, joka vahvistaa brändiänne, aktivoi markkinointianne ja tehostaa myyntiänne. 

Kouluttajina toimivat asiantuntijamme työskentelevät päivittäin aiheidensa parissa: koulutus on käytännönläheistä, ajankohtaista ja esimerkit ovat elävästä elämästä. Tuemme työntekijää läpi koulutuksen, ja tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut työssä onnistumiseen ja kaupalliseen menestykseen. 

Koulutuskokonaisuus sisältää yrityksen tarpeisiin räätälöityä työssäoppimisenohjausta, jossa tuetaan sekä työntekijän että yrityksen kehittymistä. Se voi liittyä esimerkiksi strategian, digitaalisuuden tai myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen, rahoitukseen tai vaikka yrityksen organisaatiokulttuurin kehitykseen. 

Yrityksen positio ja tavoitteet

Yrityksen positio

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.

Työssä onnistuminen

 • Työntekijöiltä odotetaan nykyään yrittäjämaista asennetta.
 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Markkinointi ja medioittaminen

Medioittaminen

 • Rohkeus on strategiassa, ja viestinnän rooli on toteuttava ja heijastava.
 • Medioittaminen lasiseinäistää organisaation; ilman onnistunutta viestintää yhteisnäkemystä ei synny.
 • Yksityisen ja julkisen välinen raja on hämärtynyt: kriisiajan suunnitelmat, viestinnän automatisointi ja asiakkaiden osallistaminen.

 Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 • Yritykset eivät enää löydä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen – asiakas ei voi löytää yritystä, jos sen brändi ei ole kunnossa.
 • Yrityksen pitää ostaa itsensä kohderyhmän fiidille ja tietoisuuteen, rahalla tai loistavalla sisällöllä.
 • Kanavien roolit, tarpeellisuus, kohderyhmien löytäminen ja “tone of voice”.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Asiakaskeskeinen myynti ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen ja näkemyksellinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena: luottamuksen ja yhteyden rakentaminen asiakkaaseen, positiivisen ja myynnillisen dialogin aloittaminen ja ylläpito sekä rohkea näkemysten ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

 Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Myynnin uusi aika

Myynnin uusi aika

 • Tekoäly tarjoaa usein jo perinteistä asiakaspalvelua parempaa palvelua – henkilöstön ajattelun ja toimintatavan on muututtava radikaalisti jo tänään.
 • ”Myynnin syvintä ammattitaitoa on psykologisten vuorovaikutustaitojen vaarallisen hyvä hallinta.”
 • Tulevaisuudessa on vain viisasta ja tyhmää myyntiä.

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

 • Verkostot ratkaisevat menestyksen kaikissa muodoissaan liiketoiminnassa, työssä ja kehittymisessä ammatillisesti: yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päättäjien kanssa kommunikointi.
 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistamista massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle, työnantajille ja sidosryhmille.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Viestintä ja itsensä johtaminen

Vaikuttava viestintä haastavissa tilanteissa 

 • Haastavat asiakastilanteet
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Puuttuminen ja konfliktien ratkaisu

 

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

 • Oma arjen hallinta – mikä minua ohjaa?
 • Vastuun ottaminen, antaminen ja jakaminen – delegointi ja priorisointi
 • Yksilösuorituksista tiiminä menestymiseen

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

 

Mihin yritys sitoutuu?

Sitoutuminen koulutukseen tapahtuu vasta silloin, kun sopiva osaaja löytyy. Koulutuksen tavoitteena on, että paikan tarjoava yritys rekrytoi osaajan koulutuksen päättyessä.

Koulutukseen lähteminen vaatii yritykseltä vain yritykseen tulevan koulutettavan valinnan sekä aikaa uuden työntekijän perehdyttämiseen ja työssä menestymisen tukemiseen. 

 

Lähde mukaan


Hakemus

 • Ota meihin yhteyttä, ja kartoitamme rekrytointitarpeenne ja kehitysmahdollisuutenne.
 • Autamme teitä täyttämään koulutushakemuksen ELY-keskukselle.
 • Laadimme yhteistyössä kanssanne työpaikkailmoituksen.


Rekrytointi

 • Esittelette tarjolla olevaa työpaikkaa hakijoille suunnatussa infotilaisuudessa 17.10.2019 kello 10.00–12.00.
 • Hoidamme rekrytointiprosessin puolestanne: valitsette vain potentiaalisimmat hakijat henkilökohtaisiin haastatteluihin 13.–14.11.2019 Joensuussa.
 • Valitsette teille sopivimman koulutettavan, ja kolmen kuukauden koulutus alkaa.


Koulutus

 • Koulutus alkaa 27.11.2019 kahden päivän valmennusjaksolla.
 • Koulutus sisältää 18 Joensuussa järjestettävää, Branden asiantuntijoiden koulutuspäivää.
 • 42 päivää on työssäoppimista.
 • Yrityksellenne on varattu kaksi päivää työssäoppimisenohjausta asiantuntijoiltamme.
 • Tavoitteena on pysyvä työpaikka koulutuksen jälkeen.


Hinta

 • Koulutuksen hinta on kokonaisuudessaan 2800 € + ALV, eikä kolmen kuukauden koulutuksen ajalle kuulu palkka- tai työnantajakuluja.
 • Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy rekrytointivaiheessa, voitte perääntyä koulutuksesta veloituksetta.


Pohjois-Karjalan koulutukseen pääsee mukaan 10 yritystä. Mikäli yrityksessänne on rekrytointitarve kaupalliselle osaajalle, ota rohkeasti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää mahdollisuudesta. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Tanja Grönholm
Asiakasyhteydet
+358 50 573 6008
tanja.gronholm@brande.fi