Jyväskylä

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja 
Jyväskylä

16.5.–9.8.2019

Haluatko löytää yritykseesi sitoutuneita osaajia ja madaltaa rekrytointiin liittyviä kustannuksia?

Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia yritykseesi lisää kaupallista osaamista Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutuksen kautta. Tämä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen TE-palveluiden kanssa yhteistyössä toteutettava työvoimakoulutus käynnistyy toukokuussa 2019. 

Oletko valmis kasvuun?

 

"Löysimme Kaupallisen tuottajan kautta tarvitsemamme huipputekijän, joka toi uutta näkökulmaa ja uusia toimintamalleja yritysmyyntiimme. Tulokset puhuvat puolestaan."

- Juho Rissanen, Vararengasravintolat

"Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Kaupalliseen tuottajaan. Sen avulla saimme palkattua oikeanlaiset ihmiset juuri niihin tehtäviin, joihin haimmekin. Koulutuksen kautta he saivat paljon oppia asioista, joista on sekä heille, että koko yritykselle runsaasti hyötyä tulevissa työtehtävissä ja kasvun haasteissa. Lähdimme rekrytoimaan yhtä, mutta koska hyviä hakijoita oli niin paljon, päätimme ottaa riskin ja valita kaksi."

- Sami Suni, Valu Mobile

"Kaupallinen tuottaja tarjosi helpon ja riskittömän mahdollisuuden ensimmäisen työntekijän rekrytointiin. Meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta palkata omin voimin täysipäiväistä työntekijää, mutta RekryKoulutuksen kustannusrakenne oli kasvuyritykselle sopiva.”

- Auli Kälvi, Hippo Terapiaklinikka

Kaupallinen tuottaja

Kaupallinen tuottaja voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, myynnin, palvelumuotoilun tai asiakaskartoituksen tehtävissä. Koulutuksemme kautta osaajat työllistyvät assistentista aina päällikkötasoon asti.

Koulutus on saanut erinomaista palautetta niin työnantajilta kuin työnhakijoilta. Mukana on ollut eri kokoisia yrityksiä useilta toimialoilta, matkailusta peliteollisuuteen, mutta jokaista yritystä on yhdistänyt tarve kaupallisuuden kehittämiseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tuoda yritykseen uutta, laaja-alaista kaupallista osaamista sekä tarjota turvallinen tapa rekrytoida. Kolmen kuukauden koulutuksen aikana kaupallinen tuottaja rakentaa itselleen aktiivisella työpanoksella pysyvän työpaikan.

Uusi osaaja pääsee aidosti näyttämään taitojaan sekä päivittämään ja vahvistamaan osaamistaan juuri kyseisen yrityksen tarpeet huomioiden. Voitte lähteä koulutukseen mukaan myös ennalta tutun osaajan kanssa.


Koulutuksen sisältö

Kouluttajina toimivat asiantuntijamme työskentelevät päivittäin aiheidensa parissa: koulutus on käytännönläheistä, ajankohtaista ja esimerkit ovat elävästä elämästä. Tuemme työntekijää läpi koulutuksen, ja tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut työssä onnistumiseen ja kaupalliseen menestykseen. 

Koulutuksen päättyessä uusi työntekijänne on kaupallinen tuottaja, joka vahvistaa brändiänne, aktivoi markkinointianne ja tehostaa myyntiänne. Kouluttajina toimivat Branden bisnesmuotoilun asiantuntijat.

Koulutuskokonaisuus sisältää yrityksen tarpeisiin räätälöityä sparrausta kahden tapaamisen verran. Sparraus voi liittyä esimerkiksi strategiseen tai digitaaliseen kehittämiseen, organisaatiomuotoiluun, rahoitukseen tai myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Sparrauksessa on mukana yrityksen koulutettava, yrityksen valitut avainhenkilöt ja Branden asiantuntija.

Yrityksen positio ja tavoitteet

Yrityksen positio

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.

Motivaatio ja tavoitteet

 • Työntekijöiltä odotetaan nykyään yrittäjämaista asennetta.
 • Pitkäaikaisten työsuhteiden aika on ohi: jokainen on vastuussa oman tietotaidon kartuttamisessa.
 • Sisäinen yrittäjyys mahdollistaa tehokkaamman työskentelytavan: tutkiminen, innovointi, innostuminen ja haasteelliset tehtävät.

Saana Corino
Saana
Corino

Koulutusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Pääkouluttaja, markkinointi ja ilmiöt

Markkinointi ja medioittaminen

Markkinointi on murroksessa

 • Outbound + Inbound = Smartbound.
 • Oman viestinnän kohdentaminen juuri oikealle yleisölle.
 • Markkinointia hoidetaan usein kuin yhden illan juttua.

 Medioittaminen

 • Rohkeus on strategiassa, ja viestinnän rooli on toteuttava ja heijastava.
 • Medioittaminen lasiseinäistää organisaation; ilman onnistunutta viestintää yhteisnäkemystä ei synny.
 • Yksityisen ja julkisen välinen raja on hämärtynyt: kriisiajan suunnitelmat, viestinnän automatisointi ja asiakkaiden osallistaminen.

 Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 • Yritykset eivät enää löydä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen – asiakas ei voi löytää yritystä, jos sen brändi ei ole kunnossa.
 • Yrityksen pitää ostaa itsensä kohderyhmän fiidille ja tietoisuuteen, rahalla tai loistavalla sisällöllä.
 • Kanavien roolit, tarpeellisuus, kohderyhmien löytäminen ja “tone of voice”.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Pääkouluttaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Asiakaskeskeinen myynti ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen ja näkemyksellinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena: luottamuksen ja yhteyden rakentaminen asiakkaaseen, positiivisen ja myynnillisen dialogin aloittaminen ja ylläpito sekä rohkea näkemysten ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

 Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Pääkouluttaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja sisältö

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto

 • Mitkä asiat vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen? Miten varmistan, että myynti verkossa on mahdollinen?
 • Vaikuttava, vakuuttava ja viimeistelty sisältö eri kanaviin vastaanottajaa ja julkaisukanavaa kunnioittavasti.
 • Työkaluja, ideoita ja selkeitä käytännön ohjeita suunnitelmallisen digi- ja sisältömarkkinoinnin sekä sisällöntuotannon toteuttamiseen.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Myynnin uusi aika

Myynnin uusi aika

 • Tekoäly tarjoaa usein jo perinteistä asiakaspalvelua parempaa palvelua – henkilöstön ajattelun ja toimintatavan on muututtava radikaalisti jo tänään.
 • ”Myynnin syvintä ammattitaitoa on psykologisten vuorovaikutustaitojen vaarallisen hyvä hallinta.”
 • Tulevaisuudessa on vain viisasta ja tyhmää myyntiä.

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Pääkouluttaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

 • Verkostot ratkaisevat menestyksen kaikissa muodoissaan liiketoiminnassa, työssä ja kehittymisessä ammatillisesti: yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päättäjien kanssa kommunikointi.
 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistamista massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle, työnantajille ja sidosryhmille.

Saana Corino
Saana
Corino

Koulutusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Pääkouluttaja, markkinointi ja ilmiöt

Brändi ja viestintä

Yritysbrändi ja sisäinen viestintä

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Vaikuttavan ja vakuuttavan ulkoisen viestinnän perustana on toimiva sisäinen viestintä: haastavien asioiden esiin nostaminen ja ratkaisijaksi profiloituminen.

 Ulkoinen viestintä ja esiintyminen

 • Kaikki se, mitä organisaatio kertoo itsestään ulospäin, on ulkoista viestintää.
 • Sanoilla – viesteillä ja viestinnällä – emme pelkästään kuvaa, vaan myös rakennamme todellisuutta!
 • Käytännön työkaluja erilaisten puhe-, dia- ja videoesitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

 

Mihin yritys sitoutuu?

Sitoutuminen koulutukseen tapahtuu vasta silloin, kun sopiva osaaja löytyy. Koulutuksen tavoitteena on, että paikan tarjoava yritys rekrytoi osaajan koulutuksen päättyessä.

Kolmen kuukauden koulutuksen maksuosuus yritykselle on kokonaisuudessaan maksimissaan 2800 € + ALV (lopullinen hinta määrittyy mukaan lähtevien opiskelijoiden lukumäärän perusteella) eikä yritykselle koidu työnantaja- tai palkkakuluja koulutuksen aikana. Työhön liittyvän matkustamisen kustannuksista vastaa kuitenkin yritys.

Koulutukseen lähteminen vaatii yritykseltä vain yritykseen tulevan koulutettavan valinnan sekä aikaa uuden työntekijän perehdyttämiseen ja työssä menestymisen tukemiseen.


Eteneminen

1. Ota meihin yhteyttä ja kartoitamme yrityksenne rekrytointitarpeen sekä koulutuksemme sopivuuden yrityksellenne.

2. Täytätte esitäytetyn koulutushakemuksen. Me huolehdimme ELY-keskuksen hyväksymisprosessista sekä aloitamme rekrytoinnin.

3. Kartoitamme rekrytointitarpeeseenne potentiaalisimmat hakijat ja olemme tukenanne rekrytointiprosessin läpi. Lopullisen päätöksen osaajasta teette te.

4. Koulutus alkaa kahden päivän koulutusjaksolla, joiden aikana kirjoitetaan koulutussopimus ja sen jälkeen työskentely yrityksissä voi alkaa.

5. Kaupallinen tuottaja työskentelee yrityksessänne kolme kuukautta, jonka aikana hän osallistuu Branden järjestämiin 18 koulutuspäivään.

6. Koulutuksen lopussa tehdään päätös jatkosta ja mikäli edellytykset työsuhteen muodostumiselle täyttyvät, palkkaatte kaupallisen tuottajanne pysyväksi työntekijäksi.

Koulutukseen pääsee mukaan 10 yritystä. Mikäli yrityksessänne on rekrytointitarve kaupalliselle osaajalle, ota rohkeasti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää mahdollisuudesta. Ilmoittautuminen ei sido yritystänne vielä mukaan.

 

Mervi Kulonen


Mervi Kulonen

Asiakasyhteydet
+358 50 475 4075
mervi.kulonen@brande.fi