Jyväskylä

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja 
Jyväskylä

16.5.–9.8.2019

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-palvelut toteuttavat yhteistyössä Brande Oy:n kanssa Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutuksen Jyväskylässä 16.5.2019–9.8.2019. Tavoitteena on, että osaaja rakentaa itselleen pysyvän työpaikan kolmen kuukauden koulutuksen aikana. Valmennukseen valitaan 10–15 osaajaa, jotka parhaiten vastaavat mukana olevien työnantajayritysten tarpeisiin. 

 

Hae koulutukseen 17.4. mennessä.

Rakenna itsellesi työpaikka 60 päivässä

60 päivän koulutus koostuu työssäoppimisesta valitussa yrityksessä (42 päivää) sekä Branden Jyväskylässä järjestämistä koulutuspäivistä (18 päivää). RekryKoulutuksessa yhdistyy työssä tekeminen sekä valmentautuminen, ja tasaisesti koulutuksen ajalle jakaantuneet koulutuspäivät tukevat tehtävissä menestymistä. Valmennus keskittyy käytännönläheisesti ja ajantasaisesti kaupallisiin teemoihin ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin.


Kaupallinen tuottaja rakentaa koulutuksen aikana uuden työpaikan ja voi työskennellä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, viestinnän, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tai asiakastarpeiden kartoittamisen tehtävissä. Yksilöllinen työnkuva määrittyy kunkin yrityksen tarpeen mukaan.


Koulutukseen haetaan Branden ja TE-toimiston kautta. Brande haastattelee sopivimmat hakijat henkilökohtaisesti yhteistyössä yritysten kanssa, ja yritys valitsee heille taustaltaan ja asenteeltaan parhaiten sopivan osaajan koulutussuhteeseen. Koulutettavat kehittyvät koulutuksen aikana uudessa työtehtävässään ja päivittävät samalla oman kaupallisen osaamisensa tuomaan merkittävää lisäarvoa työmarkkinoilla.


Valmennuksen teemoihin kuuluu esimerkiksi brändi, markkinointi ja medioittaminen, asiakaskeskeinen myynti, ylivoimainen asiakaskokemus, digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, organisaation kulttuuri, social selling ja oman henkilöbrändin rakentaminen.


Koulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömyysuhan alainen työnhakija on esimerkiksi osa-aikatyössä tai päättyvässä määräaikaisessa työsuhteessa. Koulutuksen ajalta koulutettava saa sitä työttömyysetuutta, johon olisi oikeus työttömänä ollessa sekä lisäksi päiväkohtaista kulukorvausta. Koulutuksen tavoite on työsopimuksen solmiminen.

 

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan kaksiosaisesti sekä TE-palveluiden että Branden kautta.

1) Täytä TE-palveluiden sähköinen hakulomake (haussa olevat työvoimakoulutukset > kaupallinen tuottaja > hakupainike tiedot-välilehdellä).

2) Sen jälkeen lähetä CV ja tieto sinua kiinnostavista yrityksistä osoitteeseen rekrytointi@brande.fi. Voit halutessasi liittää mukaan myös erilliset kirjalliset hakemukset sinua kiinnostaville yrityksille.

Hae koulutukseen 17.4.2019 mennessä. 

Lähetettyäsi hakemuksesi sähköpostitse Brandelle, voit halutessasi toteuttaa lyhyen ammatillisen videoesittelyn itsestäsi 23.4.2019 mennessä. Me uskomme, että osaaminen on paljon muutakin kuin paperi tai tutkinto, ja videon tekeminen lisää huomattavasti mahdollisuuksiasi tulla valituksi henkilökohtaiseen haastatteluun. Saat ohjeet ja kutsun videon tekoon sähköpostitse.

Henkilökohtaiset haastattelut toteutetaan 6.–8.5.2019 Jyväskylässä, ja haastatteluissa on läsnä työnantajan ja kouluttajan edustaja.

Yrityksen positio ja työssä onnistuminen

Yrityksen positio ja tiimiytyminen

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.
 • Omat luontaiset tavat toimia tiimissä.

Työssä onnistuminen ja markkinoinnin murros

 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.
 • Outbound + Inbound = Smartbound – markkinointia hoidetaan usein kuin yhden illan juttua.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Ilmaherruus medioittamalla

Medioittaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Vaikuttaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Henkilöbrändi ja myynnin uusi aika

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Asiakaskeskeinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena.

Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua.

 


Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tanja
Grönholm

Valmennusvastaava

Osaamismuotoilu

Osaamismuotoilu

 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistaminen massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.
 • Henkilöbrändien jalostaminen valmiiksi.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle ja sidosryhmille.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Kaupallinen viestintä

Kaupallinen viestintä: strategia ja suunnitelma

 • Mitä, kenelle, miksi ja miten – sisältöstrategia perustelee kaupallisen viestinnän valinnat ja antaa sille tavoitteet.
 • Sisältösuunnitelma tekee strategian näkyväksi yrityksen eri kanavissa, mutta ei ilman ihmisen apua.
 • Millaisia polkuja kaupallinen viestintä voi yleisölleen tarjota? Käydään läpi viestinnän askelmerkit: Vaikuta – vakuuta – sitouta.

 

Sisällöntuotanto yrityksen arjessa

 • Sisällöntuotanto on resurssikysymys, mutta myös rima on usein liian korkealla – miten madalletaan kynnystä ja lisätään tekemisen tehoja?
 • Palveleeko muoto sisältö vai sisältö muotoa? Miten sisältö paketoidaan?
 • Käydään läpi onnistuneita esimerkkejä ja hahmotellaan ideoita omiin käytännön toteutuksiin.

Annika
Rantanen

Viestintä ja sisällöt

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

 • Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen muotoilua, jota voi käyttää minkä tahansa yritystoiminnan osa-alueen tai kokonaisuuden muotoiluun.
 • Palvelumuotoiluprosessin läpikäynti.
 • Yleisimmät palvelumuotoilutyökalut ja menetelmät.

Oman ja työyhteisöosaamisen muotoilu

 • Oman osaamisen, potentiaalin ja piilo-osaamisen tunnistaminen.
 • Työyhteisöosaamisen taidot ja kehittäminen.
 • Ammatillisen osaamisen kehittämisen journey map.

Tuulia
Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

 

Lisätietoja

Saana Corino

Saana Corino
Koulutusvastaava ja
yhteiskuntasuhteet
0400 876 991
saana.corino@brande.fi

Joanna Turunen

Joanna Turunen
Valmennussuunnittelu
ja rekrytointi
050 467 3220
joanna.turunen@brande.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvontaa saa myös Facebookissa, www.facebook.com/koulutusneuvonta.