Kuopio

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry

Kuopion Rouvasväenyhdistys on aatteellinen, jo vuonna 1860 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea käsityötä, käsi- ja taideteollisuutta, muotoilua, kulttuuria, taidetta ja luovia toimialoja sekä hyvinvointia.

Yhdistyksellä on alusta saakka ollut vahva yhteiskunnallinen rooli ja se on auttanut naisia työelämään sekä kouluttanut suunnittelemaan, kehittämään ja myymään omia tuotteita. Nyt työ jatkuu uudessa ajassa.

Edelleen tänäkin päivänä haluamme olla edelläkävijä työssämme. Intohimonamme on olla edistämässä sitä, että muotoilun ammattilaiset oppivat tekemään työtä yhdessä sekä saavat merkittävämpiä toimeksiantoja ja samalla yritykset käyttävät kasvavasti muotoilua oman liiketoimintansa houkuttelevuuden ja kannattavuuden kehittämisessä.

Tärkeimpiä palveluitamme ovat Kuopion Muotoiluakatemia ja Design Union. Teemme aktiivisesti töitä merkittävien, kansainvälisten verkostojen kanssa. Keski-Suomessa on parhaillaan käynnissä Arvolisää muotoilusta -hanke, joka kannustaa ja auttaa yrityksiä hyödyntämään muotoilua. 

muotoiluakatemia.fi

designunion.fi

 

Asiakkuusvastaava

Asiakkuusvastaava tarvitsee vahvaa myyntiorientaatiota sekä sisältömarkkinoinnin taitoja. Työ koostuu olennaisesti asiakkaiden innostamisesta mukaan projekteihin henkilökohtaisella myyntityöllä sekä asiakkuuksien hoitamisesta. Samalla vastaat onnistuneen asiakaskokemuksen syntymisestä asiakasyrityksille, ja tämä onkin erinomainen tilaisuus perehtyä syvemmin muotoilullisen kehittämisen menetelmiin ja toimijoihin, luoda laajat verkostot sekä tutustua mielenkiintoisiin yrityksiin. 

Hankemaailman tuntemus ja navigointitaidot ovat ehdottomasti eduksi, samoin kuin muotoilun tuntemus. Me arvostamme itsenäistä, itseohjautuvaa ja joustavaa työotetta, epävarmuuden sietokykyä, halua kantaa vastuuta ja nälkää nauttia oman työn tuloksista. 

Etsimme tavoitteellista, sanavalmista, reipasta ja asiakaspalvelu- ja myyntihenkistä osaajaa, joka syttyy haasteista ja jakaa aidon halumme parantaa muotoilijoiden menestysmahdollisuuksia sekä tuoda muotoilullinen kehittäminen myös osaksi yritystoimintaa. 

Työhön liittyy kansainvälisiä kontakteja, joten sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja kaikki muukin kielitaito on eduksi. Tarvitset työssä ajokortin.

Tiedustelut: Tiedusteluihin rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa Joanna Turunen (joanna.turunen@brande.fi). Tiedusteluihin yrityksestä ja työnkuvasta vastaa Eija Tanninen-Komulainen, puh. 044 731 8000.

Paikkaa haetaan Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutuksen kautta: hyödynnä monipuolinen koulutus ja rakenna itsellesi työpaikka kolmen kuukauden koulutusjakson aikana. Hae mukaan koulutukseen 22.2. mennessä täyttämällä TE-toimiston sähköinen hakulomake (avoimet työvoimakoulutukset > kaupallinen tuottaja) sekä lähetä CV ja tieto sinua kiinnostavista yrityksistä osoitteeseen rekrytointi@brande.fi