Digitaalinen tuottaja -rekrykoulutus Lahti 2022

Digitaalinen
tuottaja

Digitaalinen
tuottaja

Digitaalinen tuottaja 

Lahti 19.9.2022–12.12.2022

Hybridiosaamista rakentava Digitaalinen tuottaja -RekryKoulutus toteutetaan Lahdessa 19.9.–12.12.2022 yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on luoda uusia, pysyviä työpaikkoja sekä antaa koulutettaville kysyttyä osaamista muuan muassa tuotteistuksesta ja palvelumuotoilusta.

Mukana olevat yritykset valitsevat tarpeisiinsa parhaiten sopivat osaajat kolmen kuukauden RekryKoulutukseen, jossa yhdistyy asiantuntijavalmennus monipuolisista digitaalisista, kaupallisista teemoista sekä työssäoppiminen.

Hämeen ELY-keskus rahoittaa 70% koulutuksesta ja toimii yhteistyökumppanina, ja koulutukseen haetaan TE-palveluiden ja Branden kautta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, ja työvoimakoulutuksen aikana koulutettava ansaitsee työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Koulutuksen tavoitteena on pysyvä työpaikka.

Katso TE-Live -info koulutuksesta täältä.

Hae koulutukseen 22.8.2022 mennessä! 

Mikäli sinulla on kysyttävää – ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yhteystiedot löydät sivun lopusta. Kaikki mukana olevat työpaikat löytyvät alta.

DIGITAALINEN TUOTTAJA

Rakenna itsellesi työpaikka 60 päivässä

Kolmen kuukauden koulutuksen tavoitteena on löytää yrityksille asiakaslähtöisesti ajattelevia tekijöitä, joilla on syvempi ymmärrys asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämisestä erityisesti tuotteistuksen ja palvelumuotoilun keinoin. Koulutus keskittyy hybridiosaamiseen, jossa muun muassa digitaalisen markkinoinnin ja tuotteistuksen osaaminen voi yhdistyä esimerkiksi myynnin tai logistiikka- ja varastoalan tehtäviin.

60 päivän koulutus koostuu työssäoppimisesta valitussa yrityksessä (42 päivää) sekä Branden videoyhteyksin järjestämistä koulutuspäivistä (18 päivää). RekryKoulutuksessa yhdistyy työssä tekeminen sekä valmentautuminen, ja tasaisesti koulutuksen ajalle jakaantuneet koulutuspäivät tukevat tehtävissä menestymistä. Valmennus keskittyy käytännönläheisesti ja ajantasaisesti kaupallisiin ja digitaalisiin teemoihin ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin.

Koulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömyysuhan alainen työnhakija on esimerkiksi osa-aikatyössä tai päättyvässä määräaikaisessa työsuhteessa. Koulutuksen ajalta koulutettava saa sitä työttömyysetuutta, johon olisi oikeus työttömänä ollessa sekä lisäksi päiväkohtaista kulukorvausta. Koulutuksen tavoite on työsopimuksen solmiminen.

Valmennuksen sisältö

Branden valmentajat tekevät päivittäin töitä asiakkaillemme valmennusaiheidensa parissa. Haluamme haastaa vanhoja ajattelutapoja ja rakentaa aitoa uskoa omaan osaamiseen.

Yrityksen positio ja työssä onnistuminen

Yrityksen positio ja tiimiytyminen

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Yritysten rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.
 • Omat luontaiset tavat toimia tiimissä.

Työssä onnistuminen ja markkinoinnin murros

 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustutaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.
 • Outbound + Inbound = Smartbound – markkinointia hoidetaan usein kuin yhden illan juttua.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tanja
Grönholm

Myynti- ja ohjelmajohtaja

Ilmaherruus medioittamalla

Medioittaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi: medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.
 • Vaikuttavat mediailmiöt ja niiden analysointi.

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Ylivoimainen asiakaskokemus

Ylivoimainen asiakaskokemus

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen asiakastyöhön
 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta ja muotoilu

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Kestävän kehityksen mukainen digitalisaatio
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.

 Digitaaliset myynnin ja markkinoinnin työkalut

 • Syvempi perehtyminen digitaalisiin myynnin ja markkinoinnin työkaluihin arjen tukena.
 • Digitaalisen mainonnan suunnittelu, toteutus ja analysointi.
 • Sosiaalisen median markkinointi ja ilmiöiden luominen.

Myynnin ja markkinoinnin automaatio

 • Mitä markkinoinnin automaatio vaatii toimiakseen?
 • Markkinoinnin automaation työkalut myynnin tukena

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Sara
Vuorinen

Viestintä ja sisällöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja vastuullisuus

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisun on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Vastuullisuus strategian ohjaajana
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Osaamismuotoilu

Itsenäinen tehtävä: Liiketoiminnan ymmärrys

 • Itsenäisen päivän tarkoituksena on aloittaa kattava yritykseen perehtyminen ja sen liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen.
 • Tehtävään tulee lisämateriaalia ja ohjeita lähempänä ajankohtaa.

Kehitysprojekti

 • Koulutus sisältää koulutettavan toteuttaman, esimerkiksi palvelumuotoiluun tai tuotteistukseen liittyvän kehitysprojektin yrityksessä. Tavoitteet kehitysprojektille määritellään koulutuksen alkuvaiheessa.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle ja sidosryhmille.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tanja
Grönholm

Myynti- ja ohjelmajohtaja

Vaikuttava viestintä ja esiintyminen

Sisällöntuotanto yrityksen arjessa

 • Mitä, kenelle, miksi ja miten – sisältöstrategia perustelee kaupallisen viestinnän valinnat ja antaa sille tavoitteet.
 • Millaisia polkuja kaupallinen viestintä voi yleisölleen tarjota? Käydään läpi viestinnän askelmerkit: Vaikuta – vakuuta – sitouta.
 • Sisällöntuotanto on resurssikysymys, mutta myös rima on usein liian korkealla – miten madalletaan kynnystä ja lisätään tekemisen tehoja? 

Esiintyminen, rohkeus ja luovuus: videot viestintäkanavana

 • Videon tuotantotavat: laadukas kuva ja ääni
 • Käytännön harjoittelu
 • Luonteva esiintyminen

Itsenäinen tehtävä: videot viestintäkanavana

 • Itsenäisessä päivässä jatketaan videovalmennuksen parissa käytännön harjoitteiden avulla ja kuvataan omia videoita.
 • Päivä puretaan yhdessä valmentajan kanssa iltapäivällä.
 • Tarkemmat ohjeet päivän sisältöön annetaan edellisessä valmennuspäivässä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Sara
Vuorinen

Viestintä ja sisällöt

Tuotteistaminen

Tuotteistaminen

 • Mistä ja miten tuote tai palvelu syntyy?
 • Miten myytävä tuote tai palvelu rakennetaan?
 • Tuotekuvauksen ja tuotemateriaalin rakentaminen?
 • Miten tuotelähtöinen tarjooma muuttaa organisaatiota?

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tuulia
Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

Palvelumuotoilu

Johdatus Palvelumuotoiluun

 • Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen muotoilua, jota voi käyttää minkä tahansa yritystoiminnan osa-alueen tai kokonaisuuden muotoiluun.
 • Palvelumuotoiluprosessin läpikäynti.

Palvelumuotoilu

 • Palvelumuotoilu käytäntöön konkreettisin tehtävin
 • Yleisimmät palvelumuotoilun työkalut ja menetelmät

Tuulia
Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

 

HELPPOA KUIN HEINÄNTEKO

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan kaksiosaisesti sekä TE-palveluiden että Branden kautta. 

1) Täytä TE-palveluiden sähköinen hakulomake (haussa olevat työvoimakoulutukset > digitaalinen tuottaja).

2) Sen jälkeen lähetä CV ja nimeä sinua kiinnostavat yritykset (päivittyvät sivuille heinä-elokuussa) osoitteeseen rekrytointi@brande.fi. Voit halutessasi liittää mukaan myös linkin lyhyeen, ammatilliseen videoesittelyyn ja/tai erilliset kirjalliset hakemukset sinua kiinnostaville yrityksille.

Hae koulutukseen 22.8.2022 mennessä!

Brande haastattelee sopivimmat hakijat henkilökohtaisesti yhteistyössä yritysten kanssa, ja yritys valitsee heille taustaltaan ja asenteeltaan parhaiten sopivan osaajan koulutussuhteeseen. Koulutettavat kehittyvät koulutuksen aikana uudessa työtehtävässään ja päivittävät samalla oman kaupallisen osaamisensa tuomaan merkittävää lisäarvoa työmarkkinoilla.

Katso tästä vinkkejä työnhakuun