Mikkeli

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja Mikkeli

24.4.–13.9.2019

Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-palvelut toteuttavat yhteistyössä Brande Oy:n kanssa Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutuksen Mikkelissä. Tavoitteena on, että osaaja rakentaa itselleen pysyvän työpaikan viiden kuukauden koulutuksen aikana. Valmennukseen valitaan noin 15 osaajaa, jotka parhaiten vastaavat mukana olevien työnantajayritysten tarpeisiin. 

 

Hae koulutukseen 3.4. mennessä!

Rakenna itsellesi työpaikka 100 päivässä

Koulutuksen aikana käydään läpi esimerkiksi yritysbrändin rakentumista, sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa, asiakaslähtöistä myyntiä, digitaalista palvelumuotoilua, organisaation sisäistä viestintää ja montaa muuta yritystoiminnan ja kaupallisen työn keskeistä teemaa.

Koulutus koostuu työssäoppimisesta (70 %), Mikkelissä järjestettävistä valmennuspäivistä (18 %) ja kehitysprojektista (12 %). Kaupallinen tuottaja voi työskennellä erilaisissa tehtävissä, kuten myynti ja markkinointi, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, viestintä sekä asiakastarpeiden kartoittaminen.

Koulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömyysuhan alainen työnhakija on esimerkiksi osa-aikatyössä tai päättyvässä määräaikaisessa työsuhteessa. Koulutuksen ajalta saat sitä työttömyysetuutta, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi sekä lisäksi päiväkohtaista kulukorvausta.

 

Koulutukseen hakeminen – kuinka toimit?

Koulutukseen haetaan kaksiosaisesti sekä TE-palveluiden että Branden kautta.

1) Täytä TE-palveluiden sähköinen hakulomake (haussa olevat työvoimakoulutukset > kaupallinen tuottaja > hakupainike tiedot-välilehdellä).

2) Sen jälkeen lähetä CV ja tieto sinua kiinnostavista yrityksistä osoitteeseen rekrytointi@brande.fi. Voit halutessasi liittää mukaan myös erilliset kirjalliset hakemukset sinua kiinnostaville yrityksille. 

Koulutus on saanut lisää hakuaikaa: hae koulutukseen 3.4.2019 mennessä. 

Henkilökohtaiset haastattelut toteutetaan 10.–11.4.2019 Mikkelissä ja 12.4. Savonlinnassa, ja haastatteluissa on läsnä työnantajan ja kouluttajan edustaja.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Yrityksen positio ja työssä onnistuminen

Yrityksen positio ja tiimiytyminen

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.
 • Omat luontaiset tavat toimia tiimissä.

Työssä onnistuminen ja markkinoinnin murros

 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.
 • Outbound + Inbound = Smartbound – markkinointia hoidetaan usein kuin yhden illan juttua.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tanja
Grönholm

Valmennusvastaava

Ilmaherruus medioittamalla

Medioittaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Vaikuttaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Myynnin uusi aika ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen myyntityö ja ylivoimainen asiakaskokemus

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?

Myyntityö ja itsensä johtaminen

 • Oma arjen hallinta – mikä minua ohjaa?
 • Vastuun ottaminen, antaminen ja jakaminen – delegointi ja priorisointi
 • Yksilösuorituksista tiiminä menestymiseen

Tanja
Grönholm

Valmennusvastaava

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Henkilöbrändi ja social selling

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

 


Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Osaamismuotoilu

Osaamismuotoilu

 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistaminen massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.
 • Henkilöbrändien jalostaminen valmiiksi.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle ja sidosryhmille.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttava viestintä ja esiintyminen

Vaikuttava viestintä

 • Mitä, kenelle, miksi ja miten – sisältöstrategia perustelee kaupallisen viestinnän valinnat ja antaa sille tavoitteet.
 • Millaisia polkuja kaupallinen viestintä voi yleisölleen tarjota? Käydään läpi viestinnän askelmerkit: Vaikuta – vakuuta – sitouta.
 • Sisällöntuotanto on resurssikysymys, mutta myös rima on usein liian korkealla – miten madalletaan kynnystä ja lisätään tekemisen tehoja? 

   

Esiintyminen, rohkeus ja luovuus

 • Videon tuotantotavat: laadukas kuva ja ääni
 • Käytännön harjoittelu
 • Luonteva esiintyminen

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Annika
Rantanen

Viestintä ja sisällöt

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

 • Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen muotoilua, jota voi käyttää minkä tahansa yritystoiminnan osa-alueen tai kokonaisuuden muotoiluun.
 • Palvelumuotoiluprosessin läpikäynti.
 • Yleisimmät palvelumuotoilutyökalut ja menetelmät.

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen

 • Koulutettavat perehtyvät kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaan koulutuksen aikana ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkeissä.

Tuulia
Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

 

Lisätietoja

Saana Corino

Saana Corino
Koulutusvastaava ja
yhteiskuntasuhteet
0400 876 991
saana.corino@brande.fi

Joanna Turunen

Joanna Turunen
Valmennussuunnittelu
ja rekrytointi
050 467 3220
joanna.turunen@brande.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvontaa saa myös Facebookissa, www.facebook.com/koulutusneuvonta.