Kaupallinen tuottaja Pohjois-Karjala 2022

Pohjois-Karjala

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja 
Pohjois-Karjala

11.4.2022–7.7.2022

Jo satoja työpaikkoja rakentanut Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutus toteutetaan Itä-Suomen alueella jälleen 11.4.2022–7.7.2022 yhteistyössä Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon ELY-keskusten ja TE-palveluiden kanssa. Tavoitteena on sekä antaa työkalut kaupalliseen huippuosaamiseen että luoda uusia, pysyviä työpaikkoja.

Mukana olevat yritykset valitsevat tarpeisiinsa parhaiten sopivat osaajat kolmen kuukauden RekryKoulutukseen, jossa yhdistyy asiantuntijavalmennus monipuolisista kaupallisista teemoista sekä työssäoppiminen.

Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskukset rahoittavat 70% koulutuksesta ja toimivat yhteistyökumppaneina, ja koulutukseen haetaan TE-palveluiden ja Branden kautta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, ja työvoimakoulutuksen aikana koulutettava ansaitsee työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Koulutuksen tavoitteena on pysyvä työpaikka.

 Veekmas hakee vielä tekijää – hae paikkaa 21.3. mennessä! 

Mikäli sinulla on kysyttävää – ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Rakenna itsellesi työpaikka 60 päivässä

60 päivän koulutus koostuu työssäoppimisesta valitussa yrityksessä (42 päivää) sekä Branden videoyhteyksin järjestämistä koulutuspäivistä (18 päivää). RekryKoulutuksessa yhdistyy työssä tekeminen sekä valmentautuminen, ja tasaisesti koulutuksen ajalle jakaantuneet koulutuspäivät tukevat tehtävissä menestymistä. Valmennus keskittyy käytännönläheisesti ja ajantasaisesti kaupallisiin teemoihin ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin.

Kaupallinen tuottaja voi työskennellä monipuolisissa tehtävissä, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, viestinnän ja sisällöntuotannon, tuotteistamisen ja palvelumuotoilun tai liiketoiminnan kehittämisen parissa. Koulutuksen päätteeksi kaupalliset tuottajat työllistyvät laajaan kirjoon tehtäviä ja vastuita, assistentista asiantuntijaan ja johtotasoon.

Monella koulutuksen kautta uuden uran rakentaneella on ollut taskussa kaupallisen alan kokemusta tai tutkinto, mutta joukossa on myös alanvaihtajien menestystarinoita – kaupallinen tuottaja voi tulla millaisesta taustasta tahansa, sillä tärkeintä on motivaatio ja istuminen yrityksen hakemaan tehtävään. Ikäkirjo on vastavalmistuneista jo vuosikymmenten kokemukseen.

Koulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömyysuhan alainen työnhakija on esimerkiksi osa-aikatyössä tai päättyvässä määräaikaisessa työsuhteessa. Koulutuksen ajalta koulutettava saa sitä työttömyysetuutta, johon olisi oikeus työttömänä ollessa sekä lisäksi päiväkohtaista kulukorvausta. Koulutuksen tavoite on työsopimuksen solmiminen.

 

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan kaksiosaisesti sekä TE-palveluiden että Branden kautta. 

1) Täytä TE-palveluiden sähköinen hakulomake (haussa olevat työvoimakoulutukset > kaupallinen tuottaja).

2) Sen jälkeen lähetä CV ja nimeä sinua kiinnostavat yritykset (päivittyvät sivuille tammikuussa) osoitteeseen rekrytointi@brande.fi. Voit halutessasi liittää mukaan myös linkin lyhyeen, ammatilliseen videoesittelyyn ja/tai erilliset kirjalliset hakemukset sinua kiinnostaville yrityksille.

Hae koulutukseen 21.3.2022 mennessä!

Brande haastattelee sopivimmat hakijat henkilökohtaisesti yhteistyössä yritysten kanssa, ja yritys valitsee heille taustaltaan ja asenteeltaan parhaiten sopivan osaajan koulutussuhteeseen. Koulutettavat kehittyvät koulutuksen aikana uudessa työtehtävässään ja päivittävät samalla oman kaupallisen osaamisensa tuomaan merkittävää lisäarvoa työmarkkinoilla.

Katso tästä vinkkejä työnhakuun

Valmennuksen sisältö

Yrityksen positio ja työssä onnistuminen

Yrityksen positio ja tiimiytyminen

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.
 • Omat luontaiset tavat toimia tiimissä.

Työssä onnistuminen ja markkinoinnin murros

 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.
 • Outbound + Inbound = Smartbound – markkinointia hoidetaan usein kuin yhden illan juttua.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tanja
Grönholm

Valmennusvastaava

Ilmaherruus medioittamalla

Medioittaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Vaikuttaminen

 • Yritys, joka luottaa vanhanaikaiseen organisaatioviestintään eikä ymmärrä rakentaa yleisöjä, ei ole enää olemassa uusille asiakkaille eikä työntekijöille.
 • Luo yleisösi, synnytä vuoropuhelua ja pidä otteessasi.
 • Medioittaminen mahdollistaa ilmaherruuden.

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Myynnin uusi aika ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen myyntityö ja ylivoimainen asiakaskokemus

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?

Myyntityö ja itsensä johtaminen

 • Oma arjen hallinta – mikä minua ohjaa?
 • Vastuun ottaminen, antaminen ja jakaminen – delegointi ja priorisointi
 • Yksilösuorituksista tiiminä menestymiseen

Tanja
Grönholm

Valmennusvastaava

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Henkilöbrändi ja social selling

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

 


Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Osaamismuotoilu

Osaamismuotoilu

 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistaminen massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.
 • Henkilöbrändien jalostaminen valmiiksi.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle ja sidosryhmille.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttava viestintä ja esiintyminen

Vaikuttava viestintä

 • Mitä, kenelle, miksi ja miten – sisältöstrategia perustelee kaupallisen viestinnän valinnat ja antaa sille tavoitteet.
 • Millaisia polkuja kaupallinen viestintä voi yleisölleen tarjota? Käydään läpi viestinnän askelmerkit: Vaikuta – vakuuta – sitouta.
 • Sisällöntuotanto on resurssikysymys, mutta myös rima on usein liian korkealla – miten madalletaan kynnystä ja lisätään tekemisen tehoja? 

   

Esiintyminen, rohkeus ja luovuus

 • Videon tuotantotavat: laadukas kuva ja ääni
 • Käytännön harjoittelu
 • Luonteva esiintyminen

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Annika
Rantanen

Viestintä ja sisällöt

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

 • Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen muotoilua, jota voi käyttää minkä tahansa yritystoiminnan osa-alueen tai kokonaisuuden muotoiluun.
 • Palvelumuotoiluprosessin läpikäynti.
 • Yleisimmät palvelumuotoilutyökalut ja menetelmät.

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen

 • Koulutettavat perehtyvät kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaan koulutuksen aikana ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkeissä.

Tuulia
Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

 

”Koulutuksen sisältö oli todella kiinnostava ja ajankohtainen. Sain paljon hyödyllistä tietoa erityisesti myyntiin, markkinointiin, itsensä johtamiseen ja oman osaamisen muotoiluun liittyen. Kouluttajat ja toteutustapa olivat inspiroivia ja rohkaisevia.”

Jyväskylä 2019

”Suhtauduin koulutukseen varauksella, koska olin vakituisessa työsuhteessa, enkä ollut ennen vastaavanlaisiin koulutuksiin osallistunut. Koulutuksen sisältö oli todella positiivinen yllätys. Kouluttajat olivat kokeineita ja ammattitaitoisia, koulutuspäivien teemat ja sisällöt olivat ajankohtaisia ja olennaisia ja koulutusjakson pituus oli järkevä. Kolmen kuukauden koulutusjakson aikana kerkesi hyvin kehittää omaa osaamistaan yleisellä tasolla sekä viedä olennaisimpia käytäntöjä työpaikalle.

Voin suositella koulutusta kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kaupallista osaamistaan. Itse lähdin koulutukseen mukaan kiinnostavan työnantajayrityksen vuoksi, johon työllistyin koulutuksen jälkeen. Vaikka en olisikaan työllistynyt kyseiseen yritykseen, koen koulutuksen kehittäneen työelämätaitojani ja oman osaamiseni kaupallistamista niin merkittävästi, että olisin aivan varmasti työllistynyt johonkin toiseen yritykseen.”

Jyväskylä 2019

”Olen todella positiivisesti yllättynyt koulutuksen luonteesta. Kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia, ja aidosti läsnä koulutuksissa. Aiheet olivat mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja hyvin konkreettisia. Jokaista päivää ennen ja jokaisen päivän jälkeen olin innostunut ja aina jäi jotakin käteen päivästä, jota pystyy hyödyntämään omassa tekemisessä, tai pohtia omaa tekemistä eri kanteilta.

Koulutukset olivat hyvin vuorovaikutteisia, ja jokainen pääsi käymään aiheita läpi omasta näkökulmasta asioista, jonka johdosta oppiminen oli monipuolista ja tehokasta. Koin, että kouluttajat aidosti välitti siitä, että saamme mahdollisimman paljon hyötyä irti, ja eväitä tulevaisuuden varalle. He olivat myös tukenamme koko ajan tarvittaessa ja antoivat yksilöllisiäkin vinkkejä ja apuja tarvittaessa. Koen, että ainakin omalla kohdalla tämä koulutus on onnistunut todella hyvin.

Aiheet olivat todella onnistuneita ja ajankohtaisia, ja koulutuspäivät olivat todella innostavia, mukaansatempaavia ja paljon ajatuksia ja uusia oivalluksia herättäviä. Ne innostivat minut opiskelemaan aiheista lisää vielä kotonakin ja aidosti kehittämään omaa osaamista ja tietotaitoa. Työllistyin, mutta koen, että vaikka eteen tulisi tilanne että pitäisi löytää muuta työtä, minulla on ihan erilaiset eväät työnhakuun ja työllistymiseen jatkossa. Ei kertakaikkiaan ole kuin positiivista sanottavaa tästä koulutuksesta.”

Jyväskylä 2019

”Koulutus on parantanut valmiuksia työelämään huomattavasti. Tällä hetkellä työt jatkuvat samassa yrityksessä, mutta koen että työnhaku tulevaisuudessa olisi paljon helpompaa koulutuksen ansiosta. Kaupallisena osaajana erotun nyt edukseni muista oman alani hakijoista. Koulutus on myös kasvattanut uskoa itseeni ja osaamiseeni.”

Joensuu 2018

“Koulutus on erinomainen. Kouluttajien ammattitaito ja intohimo vievät koulutettavatkin mukanaan. En voi olla kyllin kiitollinen, että sain tämän mahdollisuuden.”

Lappeenranta 2018

”Kouluttajat alansa asiantuntijoita, inspiroivia, innostavia ja meidän jokaisen asioihin paneutuvia. Käsitykseni kaupallisuudesta muuttui täysin - positiiviseen suuntaan. Työssä harjoittelun aikana koin ilahduttavia onnistumisia. Koulutus laajensi osaamistani ja antoi monella tavalla uutta potkua.”

Kuopio 2018

”Koulutus oli mielestäni hyvin järjestetty ja Branden koulutuspäivät paitsi mielenkiintoisia, niin myös todella hyödyllisiä. Kurssilla muodostui hyvä ryhmähenki, joka näkyi vertaistukena koulutuspäivissä ja niiden ulkopuolella. Minulle koulutus oli elämäni paras mahdollisuus luoda itselleni työpaikka sellaisten asioiden ja arvojen äärellä, jotka ovat minulle tärkeitä.”

Kuopio 2019

“Koulutus oli merkityksellistä ja tehokasta. Kouluttajien esimerkit aitoja ja ajankohtaisia. Olen saanut huikeita oivalluksia ja uusia näkökulmia kaupalliseen menestykseen vaikuttavilta osa-alueilta: bisnes, design ja digitaalisuus. Koulutustiimillä oli aito tahtotila ja sydäntä viedä rohkeasti meitä eteenpäin!”

Kajaani 2018

”Tosi hyvä työelämälähtöinen ja nykyajassa kiinni oleva koulutus! Paljon konkreettisia eväitä jatkoon ja lopputuloksena varmistunut työpaikka, eli tavoite täyttyi!”

Joensuu 2018

”Vaikka kävisikin niin, että työt loppuisivat nykyisessä yrityksessä, osaisin koulutuksesta saamillani opeilla hakea töitä aivan eri tavalla kuin ennen ja uskon, että työmahdollisuuksia tulisi enemmän ja mieluisampia kuin "perinteisellä" työnhaun tavalla. Saamillani opeilla kykenen kehittymään työssäni jatkossakin, sillä opit olivat nykyaikaisia ja sellaisia, joita tarvitsee nykyään kaupallisella alalla pärjätäkseen. Tuntuu, että koulutus on ollut hyödyllisempi kuin monen vuoden ammattikorkeakoulututkinto tradenomiksi, sillä koulussa opetellaan asioita ulkoa ja todella teoreettisesti, kun taas koulutuksessa enemmän konkretian tasolla.”

Kuopio 2019

”Olen oppinut vajaat viisi kuukautta kestäneen koulutuksen aikana paljon enemmän työelämässä hyödyllisiä taitoja, mitä sain viisi vuotta kestäneiden yliopisto-opintojen aikana.”

Lappeenranta 2018

”Kiitos Etelä-Savon TE-toimistolle, että sain mahdollisuuden osallistua tähän koulutukseen! Olen nähnyt useita työvoimakoulutuksia osallistujan, yhteistyökumppanin tms roolissa ja tämä on ainoa, johon osallistumisen haluaa kertoa julkisesti suureen ääneen.

Kouluttajat ovat ajan hermolla. Ajan edellä. Jokaisella oma erilainen tausta ja rautainen asiantuntumus, josta lähestyi aiheitta. Silti asiat nivoutuivat koko koulutuksen ajan toisiinsa ja meille osallistujille kehittyi kokonaiskuva. Olen oppinut paljon ja pystyn soveltamaan sitä aikaisempaan kokemukseeni.

Olen pystynyt ravistelemaan omia ajatusmallejani ja sen myötä pystyn jatkossa täysin uudenlaisiin nopeisiin ratkaisuihin työssäni. Kouluttajat ovat tsempanneet meitä osin tietämättään myös sellaisilla henkisillä alueilla, joita ei yleensä oteta huomioon koulutuksissa. Toivon, että moni muukin saa naurettavien lyhyiden 'uravalmennusten' sijaan tällaisen mahdollisuuden. Itselleni tämä oli käänteentekevä kokemus.”

Mikkeli 2019

Lisätietoja

Tanja Grönholm
Valmennusvastaava
+358 50 573 6008
tanja.gronholm@brande.fi

Joanna Turunen

Joanna Turunen
Valmennussuunnittelu
ja rekrytointi
050 467 3220
joanna.turunen@brande.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai Facebookissa, www.facebook.com/koulutusneuvonta.