Työkulttuuri ja konseptit

Tuulia Lindqvist

Työkulttuuri ja konseptit

Ihmispotentiaali on valtava voimavara. Oikein valjastettuna se on liiketoiminnallisesti vaikuttavaa, inhimillistä ja voimaannuttavaa. Kulttuuria on hankala kopioida, koska se tulee aina kasvattaa. Työyhteisössä hyvä kertautuu ja muodostaa ympäristön, jossa elinvoiman on mahdollista kasvaa ja ihmisten kukoistaa.

Työni keskiössä on ihminen. Ihminen ihmiselle. Inhimillisyys. Aitous. Yhteys. Läsnäolo.

Liiketoiminnan muotoilulla kirkastetaan tahtotila, mutta ihmiset tekevät tarinasta elävän. Olen ihmispotentiaalista innostuva kanssamatkaajasi. Haluan olla mukana luomassa merkityksellisiä työyhteisöjä, jotka rakentavat sekä ihmisiä että toimintaa yrityksen tavoitteita kohti. Tavoitteenani on saada liiketoimintasi elämään kestävästi, hyödyntää inhimillinen mahtavuus ja tehdä sillä merkittävä ero. Luodaan monipuolinen, henkisesti rikas, tuottava ja voimaannuttava työyhteisö, jossa jokainen pääsee loistamaan. Minulle jokaisessa ihmisessä on paljon enemmän kuin mitä päällepäin näkyy.


Omassa työssäni haluan saada ihmiset käyttämään omaa potentiaaliaan laajasti, löytämään uusia alueita itsestään, piilotettuja salaisia aseita ja oppimaan käyttämään itseään monipuolisesti niin työssään kuin elämässään. Myös ihmiskokemusta ja johtamiskokemusta voi muotoilla. Kokemukseni työssä ja elämässä perustuvat ihmisten välisten yhteyksien rakentamiseen, työmenetelmiin, suhtautumistapoihin, käytännön toimintamalleihin, johtamiseen ja niiden konseptointiin.


Olen ollut aina kiinnostunut ihmisen kyvystä oppia ja käyttää eri ulottuvuuksiaan, niin fyysistä, mentaalista, älyllistä, henkistä kuin ammatillista kapasiteettiaan. Inspiroidun ihmisestä. Rakennetaan yhdessä työkulttuuri joka kantaa, innostaa, elää ja inspiroi. Haluan saada tiimisi ja yrityksesi kukoistamaan.

Erityisosaaminen

Liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen

Konseptointi ja brändijohtaminen

Palvelumuotoilu

Ihmispotentiaalin laajentaminen

Strategian jalkauttaminen ja toimintamallit

Työkulttuurin kehitys

Mentorointi

Tiimioppiminen ja oppiva organisaatio

Myynti ja myynnin johtaminen

Ostopolut