Turku

Kaupallinen
tuottaja

Kaupallinen tuottaja 
Turku

25.9.–18.12.2019 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-palvelut toteuttavat yhteistyössä Brande Oy:n kanssa Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutuksen Turussa 25.9.2019–18.12.2019. Tavoitteena on, että osaaja rakentaa itselleen pysyvän työpaikan kolmen kuukauden koulutuksen aikana. Valmennukseen valitaan 10–15 osaajaa, jotka parhaiten vastaavat mukana olevien työnantajayritysten tarpeisiin. 

Tervetuloa infotilaisuuteen torstaina 15.8.2019 kello 10.00–12.00 Turun Virastotalossa (2. krs, Niinistö-tila, os. Itsenäisyydenaukio, 20800 Turku) kuulemaan lisää tarjolla olevista työpaikoista ja tapaamaan potentiaalisia työnantajia.

 

Hae mukaan valmennukseen 2.9. mennessä.

Osa mukana olevista yrityksistä tuli julki vasta hetki ennen hakuajan päättymistä 28.8., joten hakuaikaa on jatkettu 2.9. saakka. 

Rakenna itsellesi työpaikka 60 päivässä

60 päivän valmennus koostuu työssäoppimisesta valitussa yrityksessä (42 päivää) sekä Branden Turussa järjestämistä valmennuspäivistä (18 päivää). Rekrykoulutuksessa yhdistyy työssä tekeminen sekä valmentautuminen, ja tasaisesti sen ajalle jakaantuneet valmennuspäivät tukevat tehtävissä menestymistä. Valmennus keskittyy käytännönläheisesti ja ajantasaisesti kaupallisiin teemoihin ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin.

Kaupallinen tuottaja rakentaa valmennuksen aikana uuden työpaikan ja voi työskennellä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, viestinnän, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tai asiakastarpeiden kartoittamisen tehtävissä. Yksilöllinen työnkuva määrittyy kunkin yrityksen tarpeen mukaan.

Valmennukseen haetaan Branden ja TE-toimiston kautta. Brande haastattelee sopivimmat hakijat henkilökohtaisesti yhteistyössä yritysten kanssa, ja yritys valitsee heille taustaltaan ja asenteeltaan parhaiten sopivan osaajan koulutussuhteeseen. Koulutettavat kehittyvät valmennuksen aikana uudessa työtehtävässään ja päivittävät samalla oman kaupallisen osaamisensa tuomaan merkittävää lisäarvoa työmarkkinoilla.

Valmennuksen teemoihin kuuluu esimerkiksi brändi, markkinointi ja medioittaminen, asiakaskeskeinen myynti, ylivoimainen asiakaskokemus, digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, organisaation kulttuuri, social selling ja oman henkilöbrändin rakentaminen.

Valmennukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömyysuhan alainen työnhakija on esimerkiksi osa-aikatyössä tai päättyvässä määräaikaisessa työsuhteessa. Valmennuksen ajalta koulutettava saa sitä työttömyysetuutta, johon olisi oikeus työttömänä ollessa sekä lisäksi päiväkohtaista kulukorvausta. Valmennuksen tavoite on työsopimuksen solmiminen.

 

Hae koulutukseen

Valmennukseen haetaan kaksiosaisesti sekä TE-palveluiden että Branden kautta.

1) Täytä TE-palveluiden sähköinen hakulomake (haussa olevat työvoimakoulutukset > kaupallinen tuottaja > hakupainike tiedot-välilehdellä).

2) Sen jälkeen lähetä CV ja tieto sinua kiinnostavista yrityksistä osoitteeseen rekrytointi@brande.fi. Voit halutessasi liittää mukaan myös erilliset kirjalliset hakemukset sinua kiinnostaville yrityksille.

Hae valmennukseen 2.9.2019 mennessä. 

 

Katso tästä vinkkejä työnhakuun

 

Henkilökohtaiset haastattelut toteutetaan 10.–11.9.2019 Turussa, ja haastatteluissa on läsnä työnantajan ja valmentajan edustaja.

Valmennuksen sisältö

Yrityksen positio ja tavoitteet

Yrityksen positio

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.

Työssä onnistuminen

 • Työntekijöiltä odotetaan nykyään yrittäjämaista asennetta.
 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Markkinointi ja medioittaminen

Medioittaminen

 • Rohkeus on strategiassa, ja viestinnän rooli on toteuttava ja heijastava.
 • Medioittaminen lasiseinäistää organisaation; ilman onnistunutta viestintää yhteisnäkemystä ei synny.
 • Yksityisen ja julkisen välinen raja on hämärtynyt: kriisiajan suunnitelmat, viestinnän automatisointi ja asiakkaiden osallistaminen.

 Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 • Yritykset eivät enää löydä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen – asiakas ei voi löytää yritystä, jos sen brändi ei ole kunnossa.
 • Yrityksen pitää ostaa itsensä kohderyhmän fiidille ja tietoisuuteen, rahalla tai loistavalla sisällöllä.
 • Kanavien roolit, tarpeellisuus, kohderyhmien löytäminen ja “tone of voice”.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Asiakaskeskeinen myynti ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen ja näkemyksellinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena: luottamuksen ja yhteyden rakentaminen asiakkaaseen, positiivisen ja myynnillisen dialogin aloittaminen ja ylläpito sekä rohkea näkemysten ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

 Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Myynnin uusi aika

Myynnin uusi aika

 • Tekoäly tarjoaa usein jo perinteistä asiakaspalvelua parempaa palvelua – henkilöstön ajattelun ja toimintatavan on muututtava radikaalisti jo tänään.
 • ”Myynnin syvintä ammattitaitoa on psykologisten vuorovaikutustaitojen vaarallisen hyvä hallinta.”
 • Tulevaisuudessa on vain viisasta ja tyhmää myyntiä.

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

 • Verkostot ratkaisevat menestyksen kaikissa muodoissaan liiketoiminnassa, työssä ja kehittymisessä ammatillisesti: yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päättäjien kanssa kommunikointi.
 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistamista massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle, työnantajille ja sidosryhmille.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Viestintä ja itsensä johtaminen

Vaikuttava viestintä haastavissa tilanteissa 

 • Haastavat asiakastilanteet
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Puuttuminen ja konfliktien ratkaisu

 

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

 • Oma arjen hallinta – mikä minua ohjaa?
 • Vastuun ottaminen, antaminen ja jakaminen – delegointi ja priorisointi
 • Yksilösuorituksista tiiminä menestymiseen

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

 

”Koulutuksen sisältö oli todella kiinnostava ja ajankohtainen. Sain paljon hyödyllistä tietoa erityisesti myyntiin, markkinointiin, itsensä johtamiseen ja oman osaamisen muotoiluun liittyen. Kouluttajat ja toteutustapa olivat inspiroivia ja rohkaisevia.”

Jyväskylä 2019

”Suhtauduin koulutukseen varauksella, koska olin vakituisessa työsuhteessa, enkä ollut ennen vastaavanlaisiin koulutuksiin osallistunut. Koulutuksen sisältö oli todella positiivinen yllätys. Kouluttajat olivat kokeineita ja ammattitaitoisia, koulutuspäivien teemat ja sisällöt olivat ajankohtaisia ja olennaisia ja koulutusjakson pituus oli järkevä. Kolmen kuukauden koulutusjakson aikana kerkesi hyvin kehittää omaa osaamistaan yleisellä tasolla sekä viedä olennaisimpia käytäntöjä työpaikalle.

Voin suositella koulutusta kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kaupallista osaamistaan. Itse lähdin koulutukseen mukaan kiinnostavan työnantajayrityksen vuoksi, johon työllistyin koulutuksen jälkeen. Vaikka en olisikaan työllistynyt kyseiseen yritykseen, koen koulutuksen kehittäneen työelämätaitojani ja oman osaamiseni kaupallistamista niin merkittävästi, että olisin aivan varmasti työllistynyt johonkin toiseen yritykseen.”

Jyväskylä 2019

”Olen todella positiivisesti yllättynyt koulutuksen luonteesta. Kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia, ja aidosti läsnä koulutuksissa. Aiheet olivat mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja hyvin konkreettisia. Jokaista päivää ennen ja jokaisen päivän jälkeen olin innostunut ja aina jäi jotakin käteen päivästä, jota pystyy hyödyntämään omassa tekemisessä, tai pohtia omaa tekemistä eri kanteilta.

Koulutukset olivat hyvin vuorovaikutteisia, ja jokainen pääsi käymään aiheita läpi omasta näkökulmasta asioista, jonka johdosta oppiminen oli monipuolista ja tehokasta. Koin, että kouluttajat aidosti välitti siitä, että saamme mahdollisimman paljon hyötyä irti, ja eväitä tulevaisuuden varalle. He olivat myös tukenamme koko ajan tarvittaessa ja antoivat yksilöllisiäkin vinkkejä ja apuja tarvittaessa. Koen, että ainakin omalla kohdalla tämä koulutus on onnistunut todella hyvin.

Aiheet olivat todella onnistuneita ja ajankohtaisia, ja koulutuspäivät olivat todella innostavia, mukaansatempaavia ja paljon ajatuksia ja uusia oivalluksia herättäviä. Ne innostivat minut opiskelemaan aiheista lisää vielä kotonakin ja aidosti kehittämään omaa osaamista ja tietotaitoa. Työllistyin, mutta koen, että vaikka eteen tulisi tilanne että pitäisi löytää muuta työtä, minulla on ihan erilaiset eväät työnhakuun ja työllistymiseen jatkossa. Ei kertakaikkiaan ole kuin positiivista sanottavaa tästä koulutuksesta.”

Jyväskylä 2019

”Koulutus on parantanut valmiuksia työelämään huomattavasti. Tällä hetkellä työt jatkuvat samassa yrityksessä, mutta koen että työnhaku tulevaisuudessa olisi paljon helpompaa koulutuksen ansiosta. Kaupallisena osaajana erotun nyt edukseni muista oman alani hakijoista. Koulutus on myös kasvattanut uskoa itseeni ja osaamiseeni.”

Joensuu 2018

“Koulutus on erinomainen. Kouluttajien ammattitaito ja intohimo vievät koulutettavatkin mukanaan. En voi olla kyllin kiitollinen, että sain tämän mahdollisuuden.”

Lappeenranta 2018

”Kouluttajat alansa asiantuntijoita, inspiroivia, innostavia ja meidän jokaisen asioihin paneutuvia. Käsitykseni kaupallisuudesta muuttui täysin - positiiviseen suuntaan. Työssä harjoittelun aikana koin ilahduttavia onnistumisia. Koulutus laajensi osaamistani ja antoi monella tavalla uutta potkua.”

Kuopio 2018

”Koulutus oli mielestäni hyvin järjestetty ja Branden koulutuspäivät paitsi mielenkiintoisia, niin myös todella hyödyllisiä. Kurssilla muodostui hyvä ryhmähenki, joka näkyi vertaistukena koulutuspäivissä ja niiden ulkopuolella. Minulle koulutus oli elämäni paras mahdollisuus luoda itselleni työpaikka sellaisten asioiden ja arvojen äärellä, jotka ovat minulle tärkeitä.”

Kuopio 2019

“Koulutus oli merkityksellistä ja tehokasta. Kouluttajien esimerkit aitoja ja ajankohtaisia. Olen saanut huikeita oivalluksia ja uusia näkökulmia kaupalliseen menestykseen vaikuttavilta osa-alueilta: bisnes, design ja digitaalisuus. Koulutustiimillä oli aito tahtotila ja sydäntä viedä rohkeasti meitä eteenpäin!”

Kajaani 2018

”Tosi hyvä työelämälähtöinen ja nykyajassa kiinni oleva koulutus! Paljon konkreettisia eväitä jatkoon ja lopputuloksena varmistunut työpaikka, eli tavoite täyttyi!”

Joensuu 2018

”Vaikka kävisikin niin, että työt loppuisivat nykyisessä yrityksessä, osaisin koulutuksesta saamillani opeilla hakea töitä aivan eri tavalla kuin ennen ja uskon, että työmahdollisuuksia tulisi enemmän ja mieluisampia kuin "perinteisellä" työnhaun tavalla. Saamillani opeilla kykenen kehittymään työssäni jatkossakin, sillä opit olivat nykyaikaisia ja sellaisia, joita tarvitsee nykyään kaupallisella alalla pärjätäkseen. Tuntuu, että koulutus on ollut hyödyllisempi kuin monen vuoden ammattikorkeakoulututkinto tradenomiksi, sillä koulussa opetellaan asioita ulkoa ja todella teoreettisesti, kun taas koulutuksessa enemmän konkretian tasolla.”

Kuopio 2019

”Olen oppinut vajaat viisi kuukautta kestäneen koulutuksen aikana paljon enemmän työelämässä hyödyllisiä taitoja, mitä sain viisi vuotta kestäneiden yliopisto-opintojen aikana.”

Lappeenranta 2018

”Kiitos Etelä-Savon TE-toimistolle, että sain mahdollisuuden osallistua tähän koulutukseen! Olen nähnyt useita työvoimakoulutuksia osallistujan, yhteistyökumppanin tms roolissa ja tämä on ainoa, johon osallistumisen haluaa kertoa julkisesti suureen ääneen.

Kouluttajat ovat ajan hermolla. Ajan edellä. Jokaisella oma erilainen tausta ja rautainen asiantuntumus, josta lähestyi aiheitta. Silti asiat nivoutuivat koko koulutuksen ajan toisiinsa ja meille osallistujille kehittyi kokonaiskuva. Olen oppinut paljon ja pystyn soveltamaan sitä aikaisempaan kokemukseeni.

Olen pystynyt ravistelemaan omia ajatusmallejani ja sen myötä pystyn jatkossa täysin uudenlaisiin nopeisiin ratkaisuihin työssäni. Kouluttajat ovat tsempanneet meitä osin tietämättään myös sellaisilla henkisillä alueilla, joita ei yleensä oteta huomioon koulutuksissa. Toivon, että moni muukin saa naurettavien lyhyiden 'uravalmennusten' sijaan tällaisen mahdollisuuden. Itselleni tämä oli käänteentekevä kokemus.”

Mikkeli 2019

Kiinnostuitko?

Tanja tavoitettavissa arkisin kello 9.00–15.00.

Ota yhteyttä

Tanja Grönholm
Asiakasyhteydet
+358 50 573 6008
tanja.gronholm@brande.fi

 

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: 
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvontaa saa myös Facebookissa, www.facebook.com/koulutusneuvonta.