Vailla
työntekijää?

Vailla työntekijää?

Osaavampia tekijöitä, uutta kasvua ja kannattavampaa liiketoimintaa

Kaupallinen tuottaja on Branden luoma valmennus, jossa yhdistetään uutta uraa hakevat ammattilaiset ja uutta, kaupallista osaamista kaipaavat yritykset.

Jo yli 30 kertaa eri puolilla Suomea toteutettu Kaupallinen tuottaja on luonut ja luo edelleen kestävästi kaupallisen alan työpaikkoja ja kehittää merkittävästi yritysten kaupallista osaamista.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda yritykseen uutta, laaja-alaista kaupallista osaamista sekä tarjota turvallinen tapa rekrytoida. Valmennuksen aikana kaupallinen tuottaja rakentaa itselleen aktiivisella työpanoksella pysyvän työpaikan.

Ota meihin yhteyttä!

 

VALMENNUKSEN VAIHEET


1:

Yrityskartoitus

Kartoitamme yrityksenne rekrytointi- ja kehittämistarpeet sekä valmennuksemme sopivuuden yrityksellenne. Meille on tärkeää, että yrityksellänne on aito rekrytointitarve. Huolellinen kartoittaminen mahdollistaa yrityksen tarpeiden ja työntekijän osaamisen kohtaamisen sekä luo hyvän pohjan yhteistyön jatkumiselle myös valmennuksen jälkeen.


2:

Rekrytointi

Me huolehdimme rekrytointiprosessista puolestanne. Teidän tarvitsee kertoa meille vain, millaista osaamista etsitte yritykseenne ja esittelemme teille hakuajan päätyttyä sopivimmat hakijanne. Henkilökohtaisten haastatteluiden jälkeen valitsette kaupallisen tuottajanne.


3:

Valmennus

Valmennus koostuu työssäoppimisesta ja tasaisesti valmennusjakson ajalle jaetuista Branden asiantuntijoiden valmennuspäivistä. Kaupallinen tuottaja voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, myynnin tai palvelumuotoilun tehtävissä. Onnistuneen valmennuksen jälkeen tavoitteena on solmia työsopimus.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ


Kaupallisessa tuottajassa on 18 valmennuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoina. Niiden aikana koulutettavat kehittyvät brändin, tuotteiden ja palveluiden myynnillistämisessä ja oppivat esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin konkretiaa.

Branden valmentajat tekevät päivittäin töitä asiakkaillemme valmennusaiheidensa parissa. Haluamme haastaa vanhoja ajattelutapoja ja rakentaa aitoa uskoa omaan osaamiseen.

 

Yrityksen positio ja tavoitteet

Yrityksen positio

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.

Työssä onnistuminen

 • Työntekijöiltä odotetaan nykyään yrittäjämaista asennetta.
 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Markkinointi ja medioittaminen

Medioittaminen

 • Rohkeus on strategiassa, ja viestinnän rooli on toteuttava ja heijastava.
 • Medioittaminen lasiseinäistää organisaation; ilman onnistunutta viestintää yhteisnäkemystä ei synny.
 • Yksityisen ja julkisen välinen raja on hämärtynyt: kriisiajan suunnitelmat, viestinnän automatisointi ja asiakkaiden osallistaminen.

 Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 • Yritykset eivät enää löydä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen – asiakas ei voi löytää yritystä, jos sen brändi ei ole kunnossa.
 • Yrityksen pitää ostaa itsensä kohderyhmän fiidille ja tietoisuuteen, rahalla tai loistavalla sisällöllä.
 • Kanavien roolit, tarpeellisuus, kohderyhmien löytäminen ja “tone of voice”.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Asiakaskeskeinen myynti ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen ja näkemyksellinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena: luottamuksen ja yhteyden rakentaminen asiakkaaseen, positiivisen ja myynnillisen dialogin aloittaminen ja ylläpito sekä rohkea näkemysten ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

 Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Myynnin uusi aika

Myynnin uusi aika

 • Tekoäly tarjoaa usein jo perinteistä asiakaspalvelua parempaa palvelua – henkilöstön ajattelun ja toimintatavan on muututtava radikaalisti jo tänään.
 • ”Myynnin syvintä ammattitaitoa on psykologisten vuorovaikutustaitojen vaarallisen hyvä hallinta.”
 • Tulevaisuudessa on vain viisasta ja tyhmää myyntiä.

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

 • Verkostot ratkaisevat menestyksen kaikissa muodoissaan liiketoiminnassa, työssä ja kehittymisessä ammatillisesti: yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päättäjien kanssa kommunikointi.
 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistamista massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle, työnantajille ja sidosryhmille.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Viestintä ja itsensä johtaminen

Vaikuttava viestintä haastavissa tilanteissa 

 • Haastavat asiakastilanteet
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Puuttuminen ja konfliktien ratkaisu

 

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

 • Oma arjen hallinta – mikä minua ohjaa?
 • Vastuun ottaminen, antaminen ja jakaminen – delegointi ja priorisointi
 • Yksilösuorituksista tiiminä menestymiseen

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

 

Kouluttajaprofiili: Lasse Riitesuo

Tekeminen ei ole vain näkymistä ja kuulumista. Sen pitää myös tuntua.

Ydinosaamistani on ilmiöiden synnyttäminen ja visioiden luominen. Innokkaana visionäärinä ja taitavana tiimipelaajana saan ihmiset innostumaan tavoitteidensa ylittämisestä. Intohimonani on auttaa suomalaisia yrityksiä ja ihmisiä saavuttamaan täysi potentiaalinsa!

Lassen koko profiili

"Löysimme Kaupallisen tuottajan kautta tarvitsemamme huipputekijän, joka toi uutta näkökulmaa ja uusia toimintamalleja yritysmyyntiimme. Tulokset puhuvat puolestaan."

- Juho Rissanen, Vararengasravintolat

"Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Kaupalliseen tuottajaan. Sen avulla saimme palkattua oikeanlaiset ihmiset juuri niihin tehtäviin, joihin haimmekin. Koulutuksen kautta he saivat paljon oppia asioista, joista on sekä heille, että koko yritykselle runsaasti hyötyä tulevissa työtehtävissä ja kasvun haasteissa. Lähdimme rekrytoimaan yhtä, mutta koska hyviä hakijoita oli niin paljon, päätimme ottaa riskin ja valita kaksi."

- Sami Suni, Valu Mobile

"Kaupallinen tuottaja tarjosi helpon ja riskittömän mahdollisuuden ensimmäisen työntekijän rekrytointiin. Meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta palkata omin voimin täysipäiväistä työntekijää, mutta RekryKoulutuksen kustannusrakenne oli kasvuyritykselle sopiva.”

- Auli Kälvi, Hippo Terapiaklinikka

Ota yhteyttä:

Tanja Grönholm
Asiakasyhteydet
+358 50 573 6008
tanja.gronholm@brande.fi