Vailla
työnantajaa?

Vailla työnantajaa?

Osaavampia tekijöitä, uutta kasvua ja kannattavampaa liiketoimintaa

Kaupallinen tuottaja on Branden luoma valmennus, jossa yhdistetään uutta uraa hakevat ammattilaiset ja uutta, kaupallista osaamista kaipaavat yritykset.

Jo yli 30 kertaa eri puolilla Suomea toteutettu Kaupallinen tuottaja on luonut ja luo edelleen kestävästi kaupallisen alan työpaikkoja ja kehittää merkittävästi yritysten kaupallista osaamista.

Tavoitteena on, että kaupallinen tuottaja rakentaa itselleen pysyvän työpaikan valmennuksen aikana ja kehittää kaupallista osaamistaan. Valmennus koostuu työssäoppimisesta ja Branden asiantuntijoiden valmennuspäivistä. Kaupallinen tuottaja voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, myynnin tai palvelumuotoilun tehtävissä.

Ota meihin yhteyttä!

VALMENNUKSEN VAIHEET


1:

Yrityskartoitus

Kartoitamme alueelta yritykset, joilla on aito rekrytointitarve ja haemme heille sopivaa osaamista. Sinun on mahdollista lähteä mukaan valmennukseen myös sinulle ennalta tutun yrityksen kanssa.


2:

Rekrytointi

Valmennukseen haetaan sekä TE-palveluiden että Branden kautta. Pyydämme kaikilta hakemuksen lähettäneiltä lyhyen videoesittelyn ammatillisesta osaamisestaan ja valitsemme yhteistyössä työnantajien kanssa sopivimmat hakijat henkilökohtaisiin haastatteluihin. Yritys valitsee tulevan kaupallisen tuottajansa ja valmennus voi alkaa.


3:

Valmennus

Valmennus koostuu työssäoppimisesta ja 18 tasaisesti valmennusjakson ajalle jaetuista Branden asiantuntijoiden valmennuspäivistä. Tavoitteena on, että kaupallinen tuottaja rakentaa itselleen aktiivisella työpanoksella pysyvän työpaikan ja onnistuneen valmennuksen jälkeen tehdään työsopimus.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ


Kaupallisessa tuottajassa on 18 valmennuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoina. Niiden aikana koulutettavat kehittyvät brändin, tuotteiden ja palveluiden myynnillistämisessä ja oppivat esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin konkretiaa. 

Branden valmentajat tekevät päivittäin töitä asiakkaillemme valmennusaiheidensa parissa. Haluamme haastaa vanhoja ajattelutapoja ja rakentaa aitoa uskoa omaan osaamiseen.

 

Yrityksen positio ja tavoitteet

Yrityksen positio

 • Se, mikä toimii tänään, ei toimi enää huomenna.
 • Markkina muuttuu voimakkaasti ja jokaisen yrityksen on uudistettava liiketoimintaansa tai kehitettävä uutta bisnestä.
 • Menestyminen tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kyky haastaa positiivisella tavalla yrityksen olemassaolo suhteessa kilpailijoihin.

Työssä onnistuminen

 • Työntekijöiltä odotetaan nykyään yrittäjämaista asennetta.
 • Oma motivaation ja tavoitteiden pohtiminen koulutuksen ajalle.
 • Päivässä tutustaan käytännönläheisesti mukana oleviin yrityskumppaneihin ja niiden kasvumahdollisuuksiin.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Markkinointi ja medioittaminen

Medioittaminen

 • Rohkeus on strategiassa, ja viestinnän rooli on toteuttava ja heijastava.
 • Medioittaminen lasiseinäistää organisaation; ilman onnistunutta viestintää yhteisnäkemystä ei synny.
 • Yksityisen ja julkisen välinen raja on hämärtynyt: kriisiajan suunnitelmat, viestinnän automatisointi ja asiakkaiden osallistaminen.

 Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 • Yritykset eivät enää löydä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen – asiakas ei voi löytää yritystä, jos sen brändi ei ole kunnossa.
 • Yrityksen pitää ostaa itsensä kohderyhmän fiidille ja tietoisuuteen, rahalla tai loistavalla sisällöllä.
 • Kanavien roolit, tarpeellisuus, kohderyhmien löytäminen ja “tone of voice”.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Tommi Turunen
Tommi
Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen

Asiakaskeskeinen myynti ja asiakaskokemus

Asiakaskeskeinen ja näkemyksellinen myyntityö

 • Asenne, intohimo ja suhtautuminen myynti- ja asiakastyöhön > perinteisestä myynnistä asiakas- ja arvokeskeiseen myyntiin.
 • Lisäarvon luominen myyntitilanteessa – näe asiakasta pidemmälle.
 • Jokainen kohtaaminen myynnillisenä mahdollisuutena: luottamuksen ja yhteyden rakentaminen asiakkaaseen, positiivisen ja myynnillisen dialogin aloittaminen ja ylläpito sekä rohkea näkemysten ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

 Ylivoimainen asiakaskokemus menestystekijänä

 • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakkaiden odotukset – kuinka vastaamme niihin?
 • Asiakaskohtaaminen – prosessi vai kokemus?
 • Tasalaatuista palvelua kaikissa kanavissa > palvelusta kilpailuetua

Anne Mäkinen
Anne
Mäkinen

Business Coach

Digitaalinen liiketoiminta

Digiliiketoiminta ja –strategia

 • Liiketoiminnan eri osa-alueille sopivimmat digiratkaisut.
 • Kuinka asiakaskokemus liitetään vahvaksi arvoksi digitaalisessa ympäristössä: kuinka pystyn käytännön tasolla toteuttamaan näitä itse?
 • Miten toteutamme resurssien, organisaation ja osaamisen puitteissa esimerkkiprojektin? Täyttyvätkö liiketoiminnan tavoitteet ja voimmeko luoda esimerkiksi uusia tulovirtoja ja ansaintamalleja?

 Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu 

 • Harjoituksia ja ryhmätöitä; työt puretaan yhdessä ja analysoidaan.
 • Toimintavalmiudet ja työkalut edistää yrityksen digiliiketoimintaa: valmius suunnitella ja ostaa erilaisia digituotteita ja -palveluja.
 • Kuinka tunnistan hyvän alihankkijan digitoteutuksiin?

Vesa Leppänen
Vesa
Leppänen

Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Yrityskulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen yrittäjyys

 • Yritys, jolla on vahva olemassaolon merkitys, on houkuttelevampi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.
 • Uusi työntekijä tarvitsee herkät tuntosarvet päästääkseen nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin: mitä annettavaa sinulla on?
 • Kyynisyys on kyvyttömyyttä.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Bisnesmuotoilu ja brändi

Bisnesmuotoilu ja asiakaslähtöisyys

 • Bisnesmuotoilu lähestyy asiaa aina koko liiketoiminnan kannalta: ratkaisu on oltava ymmärrettävä, erottuva sekä kaupallisesti kestävä.
 • Kuinka uusia ratkaisuja kehitetään ja viedään ne markkinoille.
 • Älä seuraa markkinan muutosta, vaan muuta sitä itse.

 

Brändi

 • Aito ymmärrys asiakkaan brändistä ja siitä, mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
 • Mitä brändi pitää sisällään, brändihygienia ja sen merkitys laatuun; mission ja vision jalkauttaminen motivoivasti.
 • Kanssakäyminen yrityksen edustajien kanssa vahvistaa tai heikentää yrityksen antamaa asiakaslupausta ja brändimielikuvaa.

Jari Palonen
Jari
Palonen

Strategia ja konseptit

Sami Kuusisto
Sami
Kuusisto

Brändikehitys ja konseptointi

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

Vaikuttajaviestintä ja osaamismuotoilu

 • Verkostot ratkaisevat menestyksen kaikissa muodoissaan liiketoiminnassa, työssä ja kehittymisessä ammatillisesti: yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päättäjien kanssa kommunikointi.
 • Oman osaamisen markkinointi ja itsensä erilaistamista massasta avoimesti, rehellisesti ja innostavasti – oma osaaminen on osattava myydä.
 • Urakehitys ei tapahdu nykyään enää välttämättä samalla alalla tai samassa työpaikassa edeten; kapea-alainen osaaminen lisää työttömyyden riskiä.

 Koulutuksen päätöstilaisuus

 • Koulutuksen päätöspäivässä koulutettavat esittelevät suullisesti oman matkansa koulutuksen aikana koulutusryhmälle, työnantajille ja sidosryhmille.

Saana Corino
Saana
Corino

Valmennusvastaava ja yhteiskuntasuhteet

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Viestintä, yritystarinat ja sponsorointi

Yritystarinat, sisältömarkkinointi ja brändimittarit

 • Miten rakennetaan toimiva yritystarina?
 • Miten tehdään sisältömarkkinointia?
 • Miten brändin kehitystä voi seurata? 

Viestintä ja esiintyminen

 • Miksi organisaation tulee viestiä teoistaan? Sisältömarkkinoinnin ABC.
 • Kriisiviestinnän perusteet ja sisäinen viestintä.
 • Julkinen esiintyminen – mitä on hyvä ottaa huomioon?

Sponsorointi ja PR

 • Mitä on moderni sponsorointi?
 • Miten sponsoroinnilla tuotetaan myyntiliidejä?
 • Miten sponsoroinnilla rakennetaan brändiä ja miten yritykset nostavat haluamiaan teemoja julkiseen keskusteluun?

Arto Kuuluvainen
Arto
Kuuluvainen

Analyysit, asiakas- ja sidosryhmäymmärrys

Asiantuntijuus ja henkilöbrändi

Asiantuntijamyynti

 • Miksi jokainen meistä on myyjä?
 • Myynnin prosessit ja myynnin työkaluja: mistä niitä asiakkaita sitten löytää?
 • Myyntitarinoita eri aloilta (vierailijoita): kokemuksia ja vinkkejä myynnin ammattilaisilta.

Henkilöbrändi ja social selling

 • Jokaisella on mahdollisuus rakentaa itsestään henkilöbrändi ja media; yritykset vaalivat tiettyjä arvoja, joita he toivovat myös työntekijöidensä edustavan.
 • Asiantuntijaimagoa voi ja pitää rakentaa itse.
 • Sosiaalinen myynti on merkityksellisen sisällön luomista, vaikuttamista, verkostoitumista ja läsnäoloa.

Lasse Riitesuo
Lasse
Riitesuo

Päävalmentaja, markkinointi ja ilmiöt

Arto Kuuluvainen
Arto
Kuuluvainen

Analyysit, asiakas- ja sidosryhmäymmärrys

 

Kouluttajaprofiili: Saana Corino

Vahva brändi nojaa huippuunsa viritettyyn asiakaskokemukseen. Olen työskennellyt Yhdysvalloissa tunnettujen brändien kuten Chanelin ja Clarinsin kanssa ja nähnyt, kuinka nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan itselleen erittäin vahvan brändin.

Saanan koko profiili

”Koulutuksen sisältö oli todella kiinnostava ja ajankohtainen. Sain paljon hyödyllistä tietoa erityisesti myyntiin, markkinointiin, itsensä johtamiseen ja oman osaamisen muotoiluun liittyen. Kouluttajat ja toteutustapa olivat inspiroivia ja rohkaisevia.”

Jyväskylä 2019

”Suhtauduin koulutukseen varauksella, koska olin vakituisessa työsuhteessa, enkä ollut ennen vastaavanlaisiin koulutuksiin osallistunut. Koulutuksen sisältö oli todella positiivinen yllätys. Kouluttajat olivat kokeineita ja ammattitaitoisia, koulutuspäivien teemat ja sisällöt olivat ajankohtaisia ja olennaisia ja koulutusjakson pituus oli järkevä. Kolmen kuukauden koulutusjakson aikana kerkesi hyvin kehittää omaa osaamistaan yleisellä tasolla sekä viedä olennaisimpia käytäntöjä työpaikalle.

Voin suositella koulutusta kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kaupallista osaamistaan. Itse lähdin koulutukseen mukaan kiinnostavan työnantajayrityksen vuoksi, johon työllistyin koulutuksen jälkeen. Vaikka en olisikaan työllistynyt kyseiseen yritykseen, koen koulutuksen kehittäneen työelämätaitojani ja oman osaamiseni kaupallistamista niin merkittävästi, että olisin aivan varmasti työllistynyt johonkin toiseen yritykseen.”

Jyväskylä 2019

”Olen todella positiivisesti yllättynyt koulutuksen luonteesta. Kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia, ja aidosti läsnä koulutuksissa. Aiheet olivat mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja hyvin konkreettisia. Jokaista päivää ennen ja jokaisen päivän jälkeen olin innostunut ja aina jäi jotakin käteen päivästä, jota pystyy hyödyntämään omassa tekemisessä, tai pohtia omaa tekemistä eri kanteilta.

Koulutukset olivat hyvin vuorovaikutteisia, ja jokainen pääsi käymään aiheita läpi omasta näkökulmasta asioista, jonka johdosta oppiminen oli monipuolista ja tehokasta. Koin, että kouluttajat aidosti välitti siitä, että saamme mahdollisimman paljon hyötyä irti, ja eväitä tulevaisuuden varalle. He olivat myös tukenamme koko ajan tarvittaessa ja antoivat yksilöllisiäkin vinkkejä ja apuja tarvittaessa. Koen, että ainakin omalla kohdalla tämä koulutus on onnistunut todella hyvin.

Aiheet olivat todella onnistuneita ja ajankohtaisia, ja koulutuspäivät olivat todella innostavia, mukaansatempaavia ja paljon ajatuksia ja uusia oivalluksia herättäviä. Ne innostivat minut opiskelemaan aiheista lisää vielä kotonakin ja aidosti kehittämään omaa osaamista ja tietotaitoa. Työllistyin, mutta koen, että vaikka eteen tulisi tilanne että pitäisi löytää muuta työtä, minulla on ihan erilaiset eväät työnhakuun ja työllistymiseen jatkossa. Ei kertakaikkiaan ole kuin positiivista sanottavaa tästä koulutuksesta.”

Jyväskylä 2019

”Koulutus on parantanut valmiuksia työelämään huomattavasti. Tällä hetkellä työt jatkuvat samassa yrityksessä, mutta koen että työnhaku tulevaisuudessa olisi paljon helpompaa koulutuksen ansiosta. Kaupallisena osaajana erotun nyt edukseni muista oman alani hakijoista. Koulutus on myös kasvattanut uskoa itseeni ja osaamiseeni.”

Joensuu 2018

“Koulutus on erinomainen. Kouluttajien ammattitaito ja intohimo vievät koulutettavatkin mukanaan. En voi olla kyllin kiitollinen, että sain tämän mahdollisuuden.”

Lappeenranta 2018

”Kouluttajat alansa asiantuntijoita, inspiroivia, innostavia ja meidän jokaisen asioihin paneutuvia. Käsitykseni kaupallisuudesta muuttui täysin - positiiviseen suuntaan. Työssä harjoittelun aikana koin ilahduttavia onnistumisia. Koulutus laajensi osaamistani ja antoi monella tavalla uutta potkua.”

Kuopio 2018

”Koulutus oli mielestäni hyvin järjestetty ja Branden koulutuspäivät paitsi mielenkiintoisia, niin myös todella hyödyllisiä. Kurssilla muodostui hyvä ryhmähenki, joka näkyi vertaistukena koulutuspäivissä ja niiden ulkopuolella. Minulle koulutus oli elämäni paras mahdollisuus luoda itselleni työpaikka sellaisten asioiden ja arvojen äärellä, jotka ovat minulle tärkeitä.”

Kuopio 2019

“Koulutus oli merkityksellistä ja tehokasta. Kouluttajien esimerkit aitoja ja ajankohtaisia. Olen saanut huikeita oivalluksia ja uusia näkökulmia kaupalliseen menestykseen vaikuttavilta osa-alueilta: bisnes, design ja digitaalisuus. Koulutustiimillä oli aito tahtotila ja sydäntä viedä rohkeasti meitä eteenpäin!”

Kajaani 2018

”Tosi hyvä työelämälähtöinen ja nykyajassa kiinni oleva koulutus! Paljon konkreettisia eväitä jatkoon ja lopputuloksena varmistunut työpaikka, eli tavoite täyttyi!”

Joensuu 2018

”Vaikka kävisikin niin, että työt loppuisivat nykyisessä yrityksessä, osaisin koulutuksesta saamillani opeilla hakea töitä aivan eri tavalla kuin ennen ja uskon, että työmahdollisuuksia tulisi enemmän ja mieluisampia kuin "perinteisellä" työnhaun tavalla. Saamillani opeilla kykenen kehittymään työssäni jatkossakin, sillä opit olivat nykyaikaisia ja sellaisia, joita tarvitsee nykyään kaupallisella alalla pärjätäkseen. Tuntuu, että koulutus on ollut hyödyllisempi kuin monen vuoden ammattikorkeakoulututkinto tradenomiksi, sillä koulussa opetellaan asioita ulkoa ja todella teoreettisesti, kun taas koulutuksessa enemmän konkretian tasolla.”

Kuopio 2019

”Olen oppinut vajaat viisi kuukautta kestäneen koulutuksen aikana paljon enemmän työelämässä hyödyllisiä taitoja, mitä sain viisi vuotta kestäneiden yliopisto-opintojen aikana.”

Lappeenranta 2018

”Kiitos Etelä-Savon TE-toimistolle, että sain mahdollisuuden osallistua tähän koulutukseen! Olen nähnyt useita työvoimakoulutuksia osallistujan, yhteistyökumppanin tms roolissa ja tämä on ainoa, johon osallistumisen haluaa kertoa julkisesti suureen ääneen.

Kouluttajat ovat ajan hermolla. Ajan edellä. Jokaisella oma erilainen tausta ja rautainen asiantuntumus, josta lähestyi aiheitta. Silti asiat nivoutuivat koko koulutuksen ajan toisiinsa ja meille osallistujille kehittyi kokonaiskuva. Olen oppinut paljon ja pystyn soveltamaan sitä aikaisempaan kokemukseeni.

Olen pystynyt ravistelemaan omia ajatusmallejani ja sen myötä pystyn jatkossa täysin uudenlaisiin nopeisiin ratkaisuihin työssäni. Kouluttajat ovat tsempanneet meitä osin tietämättään myös sellaisilla henkisillä alueilla, joita ei yleensä oteta huomioon koulutuksissa. Toivon, että moni muukin saa naurettavien lyhyiden 'uravalmennusten' sijaan tällaisen mahdollisuuden. Itselleni tämä oli käänteentekevä kokemus.”

Mikkeli 2019

Joanna Turunen

Ota yhteyttä:

Joanna Turunen
Valmennussuunnittelu ja rekrytointi
+358 50 467 3220
joanna.turunen@brande.fi